Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Gereformeerde Kerk Wierden

Sinds januari 2014 is bij onze kerk een regeling voor een vertrouwenspersoon van kracht.
Onlangs is er wijziging aangebracht in de regeling, namelijk de benoeming van een extern vertrouwenspersoon.

De regeling komt er in het kort op neer dat de Gereformeerde Kerk Wierden een vertrouwenspersoon kent, namelijk  mevr. Mirna Veenema, huisarts te Almelo.
Haar achtergrond is: opgegroeid in Wierden, vervolgens 15 jaar in o.a. Leiden en Nieuwegein gewoond waar zij haar opleiding tot huisarts heeft afgerond en een tijdje heeft gewerkt.

Zij kan worden ingeschakeld door de contactpersoon hiervoor binnen onze kerk, n.l. de voorzitter van de Taakgroep Pastoraat, op dit moment is dat mevr. Miny van der Kolk (miny.vanderkolk@gkwierden.nl).
Ook kan de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderd worden door leden.
Het doel is om een luisterend oor te zijn en aanspreekpunt voor doorverwijzing indien gewenst. Het is bedoeld voor kerkleden die met vragen worstelen die niet met de wijkouderling  en/of kerkelijk werker en/of predikant tot een oplossing gebracht kunnen worden.
Het betreft met name kwesties die te maken hebben met machtsongelijkheid zoals bij grensoverschrijdend gedrag van b.v. dominee, ouderling, diaken, jeugdouderling of gemeentelid naar een (ander) gemeentelid. Ook kan eventueel doorverwezen worden naar het Meldpunt SMPR (seksueel misbruik in pastorale relaties) via mail: info@smpr.nl of tel. 030-3038590.  Van daaruit vindt dan verdere hulpverlening en begeleiding plaats.

Onderdeel van de regeling is een gedragscode voor de omgang met de vertrouwelijkheid. Hierin is opgenomen hoe dit op zorgvuldige wijze gewaarborgd wordt.

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.

De taak van de vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van psychologische of medische hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage.  Ook geloofskwesties en onderlinge conflicten binnen de kerk vallen erbuiten.

Contact met de vertrouwenspersoon mevr. Mirna Veenema kan via mail:
mirnaveenema@ezorg.nl .

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 26 mei 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 26 mei 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.