Pastoraat

Het werk van de taakgroep heeft als uitgangspunt, dat het pastoraal omzien naar elkaar een opdracht is die Christus aan alle leden van zijn kerk gegeven heeft. Een belangrijk doel is om voor ouderlingen de mogelijkheden te scheppen om goede pastorale zorg te geven aan de mensen in de Marke. Waar nodig strekt deze pastorale zorg zich ook uit tot mensen buiten de gemeente. De taakgroep pastoraat fungeert als adviesorgaan van de kerkenraad. Samen met de taakgroep vorming en toerusting bereidt men de groothuisbezoeken voor. Er is nauw contact met de Marke-teams. In de taakgroep zitten alle ouderlingen van de marken, de jeugdouderlingen en de predikanten. De voorzitter van de taakgroep maakt deel uit van het breed moderamen en is als zodanig betrokken bij het bestuurlijk werk van de gemeente.
 
Voorzitter                      : Miny van der Kolk
                                       voorzitterpastoraat@gkwierden.nl

 
terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 16 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 16 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.