De kerk en de fiscus

Er zijn verschillende manieren om geld te geven aan de kerk dat voor de belasting aftrekbaar is:

Giften

Als aftrekpost “giften” bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Hiervoor geldt een drempel van 1% van het “drempelinkomen”.
(van het totaal aan giften moet dus 1% van het drempelinkomen worden afgetrokken). Het maximum dat mag worden afgetrokken is 10% van het drempelinkomen. Voorbeelden van deze giften zijn:

  • Vaste kerkelijke bijdragen (de Kerkbalans)
  • Bijdragen via collectebonnen
  • “Andere” bijdragen t.b.v. de kerk. 
    Deze vorm van giften moeten evt. op verzoek van de belastingen met schriftelijke bewijsstukken kunnen worden aangetoond ( kwitanties bankafschriften, enz.)
  • Periodieke giften

Van te voren vastgelegde periodieke giften. die aan de kerk worden geschonken. Deze periodieke betalingen zijn zonder beperkingen aftrekbaar (hiervoor bestaat dus geen drempel en ook geen maximum). Voor deze periodieke giften moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Een vaste en gelijkmatige periodieke gift (minimaal eenmaal per jaar)
  • Vastgelegd in een overeenkomst Periodieke Gift
  • De periodieke gift is voor tenminste vijf jaar toegezegd.

Heeft u uw gift geregistreerd als periodieke gift, dan geldt er geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Voor registratie kunt u dit formulier gebruiken. Gebruik eventueel de rekenhulp van de belastingdienst. Voor verdere informatie over de aftrekbaarheid van giften, kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Voor meer inlichtingen kunt u de presentatie Periodiek Giften bekijken en/of contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters door het sturen van een e-mailtje naar penningmeester@gkwierden.nl

Meer informatie over kerk en de fiscus kunt u vinden onder de ANBI pagina. 

Legaten

Bedenk uw kerk De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Het geeft een rustig gevoel als uw bezit na uw overlijden naar een goede bestemming gaat die bij uw persoonlijke overtuigingen past.

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 21 jul 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.