Hulp bij gestegen energielasten

Zoals u waarschijnlijk weet of hebt gelezen of gehoord in de media zijn de kosten voor gas en energie fors gestegen. Hierdoor kunnen veel mensen in de financiële problemen komen.

De diaconieën van de Wierdense kerken hebben over dit onderwerp nader overleg gehad met elkaar. Wat kunnen de diaconieën doen om mensen te helpen die in de financiële problemen zijn gekomen?

De gemeente Wierden heeft aangegeven dat alle gezinnen die op 100% van het minimum loon zitten een brief krijgen. Het gaat hier om bijstandsgerechtigden, ontvangers van het kind pakket, en ontvangers van andere ondersteuningen.  In de brief staat dat deze gezinnen binnen 10 dagen 800 euro energiecompensatie ontvangen van de gemeente. In de brief staat ook dat mensen met schulden c.q. betalingsachterstanden contact kunnen opnemen met de Gemeente. Er zal dan worden gekeken hoe verdere hulp kan worden gegeven, bijvoorbeeld doorverwijzing naar Bowie voor een boodschappenmand of hulp bij schuldregeling.

Uit oogpunt van privacy mag de Gemeente de adressen van de briefontvangers niet doorgeven aan Bowie en/of andere  hulpverleners.  Via Bowie weten de diaconieën dat Bowie ook een boodschappenmand bezorgt bij mensen die minder te besteden hebben, maar deze zijn niet bekend bij de Gemeente.  Deze gezinnen hebben wel een arbeidsinkomen, maar zijn door omstandigheden in de financiële problemen geraakt.

Daarnaast zijn er ook gezinnen die het financieel zwaar hebben, maar geen brief van de Gemeente hebben ontvangen. Ook hebben zij geen aanvraag voor hulp gedaan bij Bowie. Als diaconieën zouden wij ook graag een helpende hand bieden aan die mensen. Maar dan moeten wij wel hun namen weten. Wij snappen heel goed dat men niet graag te koop loopt met deze problemen. Via dit bericht willen u vragen om contact op te nemen met uw eigen wijk diaken. Dat kunt u doen om aan te geven dat u hulp nodig heeft. Maar u kunt ook contact op nemen om hulp te vragen voor iemand in u omgeving die dat zelf niet ziet zitten. Alle aanvragen zullen discreet behandeld worden.

De diaconieën van de Wierdense kerken:

Hervormde Kerk

Hervormde Kapel

Rooms Katholieke Kerk

Gereformeerde Kerk

Ichtus -VBG

terug

Agenda

Ochtenddienst met kinderkoor 'Zingen maakt blij'

zo 23 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 23 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.