Legaten

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Het geeft een rustig gevoel als uw bezit na uw overlijden naar een goede bestemming gaat die bij uw persoonlijke overtuigingen past. Vaak wordt de nalatenschap geregeld bij testament. Daarin kan worden vastgelegd aan welke goede doelen wordt nagelaten. Een van die goede doelen kan onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn.

Waarom geld nalaten aan de kerk?

Onze kerkelijke gemeente,

  • waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, is veel mensen tot steun.
  • die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze gemeenschap die extra aandacht nodig hebben.
  • die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd en jongerenwerk.
  • die probeert aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden
  • die zich inzet voor de samenleving in haar geheel. Zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd.
  • die probeert om ons kerkgebouw in stand te houden en aan te passen zodat de mensen graag in de kerk komen.
  • die haar steentje bijdraagt aan evangelisatie, zodat ook andere mensen mogen horen over het Evangelie.

Daarom de Kerk.

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat onze kerk er is en in stand wordt gehouden. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

De kerk en uw testament

Met een testament legt u vast wat er met uw bezittingen, geld en goederen moet gebeuren als u overleden bent. Met het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie uw erfgenaam is. Het kunnen één of meerdere personen zijn maar, u kunt ook de kerk als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten.

Voor mensen zonder kinderen kan het extra belangrijk zijn om een testament op te maken. Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw familieleden. Anders gaat alles wat overblijft naar de staat. Er zijn vele mogelijkheden van bestemmingen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • U kunt in uw testament vermelden dat uw geld naar een specifieke activiteit van de kerk moet gaan: kerkrentmeesters, diaconie, jeugdwerk, zending enz.,
  • U kunt bepalen dat een legaat als zodanig in stand blijft en dat de Gereformeerde Kerk Wierden het vruchtgebruik (rente, rendement) verkrijgt,
  • U kunt, in het vertrouwen dat uw nalatenschap goed wordt besteed, mandaat geven voor het gebruik daarvan door de kerkrentmeesters.

Indien u een legaat ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Wierden overweegt, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met één der kerkrentmeesters.
Voor het opmaken van een testament is een notaris nodig.

De kerkrentmeesters kunnen u desgewenst met een notaris in contact brengen. Informatie over testamentaire beschikkingen is eventueel ook te vinden op het internet. De Koninklijke Notariële Broederschap heeft een eigen website: www.notaris.nl. Ook de belastingdienst verschaft informatie over schenkings- en successierecht.

terug

40 dagentijd kalender

 

Agenda

Oec. dienst

zo 03 mrt 2024 om 19:00

3e zondag 40-dagen tijd

zo 03 mrt 2024 om 9:30 Koffie dr. 10.30 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.