Ons geloof en leven

Alle goede dingen bestaan uit drie

De Gereformeerde Kerk Wierden is een christelijke geloofsgemeenschap. Wil je geloof niet alleen een formaliteit zijn, maar iets dat leeft en groeit, dan moet je op drie terreinen actief zien te blijven.
We leren dat van de Leidsman van ons geloof, Jezus Christus. 1 Hij leefde met Zijn hemelse Vader. Hij zocht daarvoor vaak de stilte op om alleen te kunnen bidden. 2 Hij koos een kleine kring van leerlingen uit. Daar deelde Hij lief en leed mee. 3 En Hij begaf Zich onder de massa, en liet hen zien wie de Here God is en wat mens van God zijn is. Voor ons betekent dat het volgende. 

Onze Vader

Er is allereerst de band die de Here God met jou aanging. Jezus Christus stuurde Zijn discipelen de wereld in met deze woorden: 'maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb'. We zijn door die doop opgenomen in het verbond dat God al begonnen was met Abraham, de voorvader van het volk Israël. Gods volk bestaat nu uit mensen uit álle volken, stammen, talen en natiën. Het initiatief voor je hele geloof ligt dus bij God.
Jij onderhoudt de band met God van jouw kant door het gebed. En Jezus gaf ons als richtlijn voor het bidden het Onze Vader.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ten tweede is er de band met mensen om je heen. Geloven is soms een zoektocht. Maar gelukkig doe je geloven niet in je eentje. Jezus geeft ons medegelovigen om ons heen. Door je contact met hen blijf je bezig met de dingen van Gods Koninkrijk, zoals Jezus die predikte. Door contact met hen voorkom je dat je afdwaalt in eenzijdigheid. Door in gesprek met hen te blijven en samen dingen te doen voorkom je dat je geloof stil komt te staan en afsterft. Lid zijn van een kerk is dan ook nooit een kwestie van 'ingeschreven staan' alleen.
Bij alle persoonlijke en lokale verschillen is onze onderlinge eenheid wereldwijd verwoord in een samenvatting, die de Apostolische Geloofsbelijdenis heet.

Tien geboden

Ten derde mag je geloof niet iets zijn dat alleen maar in jezelf zit, of dat alleen maar iets is om binnen kerkmuren te beleven. De Heilige Geest begeleidt je om je te houden aan alles wat God de Vader en God de Zoon ons opgedragen hebben. De tien geboden zijn onze richtlijn voor hoe wij ons te gedragen hebben ten opzichte van de schepping en onze medeschepselen.

Meer weten?

Als je nog een nadere uitwerking wilt lezen van de Apostolische geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader, dan verwijzen we je graag naar https://www.heidelbergse-catechismus.nl/
 
terug

Agenda

Ochtenddienst met kinderkoor 'Zingen maakt blij'

zo 23 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 23 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.