Onze Kerk

Onze kerk

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk Wierden bestaat sinds 1891. De ontstaansgeschiedenis is te lezen in het boekje 'Tussen toga en herdershond'. Dat boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van het 101-jarig bestaan in 1992. Het kreeg als ondertitel mee: de kaarke is van heibel groot e wôrden.

Verschil van mening over allerlei zaken is in de kerk van alle tijden. Wij proberen het begrip veelkleurigheid in onze tijd positief in te kleuren. We hopen ieder die bij onze kerk aangesloten is, de kans te geven zijn gaven en talenten vrijwillig en blijmoedig in te zetten voor de anderen.

Gereformeerd – PKN – en nog breder

Wij zijn sinds 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. Maar we willen vooral een levendig onderdeel zijn van de wereldwijde gemeenschap, die Christus met Zijn Geest en Woord bij elkaar brengt, vanaf het begin tot het einde van de schepping.

Bloeiende en boeiende gemeente

Wij willen een betrokken gemeenschap vormen. Onze centrale ontmoetingsplaats is in het kerkgebouw aan de Spoorstraat 5. Elke zondagmorgen en -avond heb je daar gelegenheid medegelovigen te ontmoeten. In de kerkdienst ontmoeten we God in Zijn Woord. We bidden tot Hem. En zingen voor Hem uit het Liedboek 2013, maar gebruiken ook de beamer voor andere liederen. Tijdens de morgendienst is er kinderoppas en kindernevendienst. Geregeld is er ook tienerkerk. Vijf keer per jaar zijn er doopdiensten en vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal.

We hebben nu ongeveer 1400 leden. We geven ons onderling meeleven o.a. op de volgende manier vorm. We hebben de gemeente opgedeeld in zeven marken (wijken): zes in Wierden zelf. Leden van buiten de burgerlijke gemeente Wierden zijn ondergebracht in een zevende marke. Elke marke heeft een marke-team. Dat bestaat uit een paar ouderlingen en diakenen, en een groep noabers (buren).
Deze noabers hebben een aantal adressen onder hun hoede. Zij zijn de eerste schakel tussen de individuele leden en de kerk. Zij laten af en toe van zich horen, en proberen met je mee te leven in wel en wee. Als je wat dieper op dingen van het geloof in je leven zou willen ingaan, geven zij dat graag door aan de predikanten en ouderlingen.
terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 16 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 16 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.