hiddenpagetest

Nieuws uit de classis

Maart 2023

E-flits

Informatie over kerk en regio uit de classis Overijssel-Flevoland
-----------------------------------------------------------------------------------

Bidden
Enkele classisafgevaardigden hebben een gebed uitgeschreven met het oog op biddag voor gewas en arbeid (8 maart); onder hen de ouderlingen Janny Bunschoten (Nagele) en Anke de Boer (Goor). Een tekst om mee te bidden of om je te laten inspireren een eigen tekst te formuleren. Klik hier.

Verkiezingen 
Enkele politieke partijen noemen expliciet ‘kerk’ en ‘religie’ in hun verkiezingsprogramma’s voor 15 maart. Meestal doen ze dat om de inzet te onderstrepen van politici voor kerkgebouwen. Er zit verschil tussen de programma’s in Flevoland en Overijssel. Klik hier. 

Pastoreslunch
Alle predikanten en kerkelijke werkers hebben een uitnodiging gekregen voor een pastoreslunch op vrijdag 16 juni. Andries Heidema, commissaris van de koning, bijt het spits af over het thema ‘Goed volk buiten’. Klik hier. 

Zwo 
Hoe gaat het met de Zwo-projecten (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)? Waar moeten we de focus leggen voor het kerkelijke werk in het buitenland? Twee vragen waarop Menno Hanse van KerkinActie in gaat voor Zwo-commissies, zendingscommissies en geïnteresseerden in Overijssel en Flevoland op 9 maart in Nijverdal. Klik hier. 

Classicale vergadering 
Dr. Jan Dirk Wassenaar, eerste scriba van de classis Overijssel-Flevoland, neemt de classicale vergadering van 7 maart mee in de vraag hoe de classis gezicht kan krijgen in de eigen gemeente. Het bestuur van de regio komt bij elkaar in Dalfsen.  

Vacant en verder  
Voordat gemeenten een kerkelijk werker aanstellen moet men de consequenties in beeld brengen. Is er sprake van één pastor voor alle gemeentewerk, of zijn er meer pastores? Hoe is dan de samenwerking geregeld, als er meer pastores zijn? Het breed moderamen kwam met enkele aandachtspunten. Klik hier. 

Distantie  
Al in het evangelie van Johannes kan je lezen dat er distantie ontstaat tussen Joden en christenen. De classicale werkgroep Kerk en Israël houdt er 13 maart een studiedag over in Hellendoorn met een keur aan inleiders onder wie prof. Peter Thomson en prof. Annette Merz. Klik hier. 

Catharsis
In de Waterstaatskerk in Hengelo is tot en met 10 april een tentoonstelling te zien met kunst over het thema ‘catharsis’. Zaterdag 1 april is er ook een speciale studiedag over het thema. Klik hier. 

Doopdebat
Ds. Wilbert Dekker (protestant) en ds. Maurits Lutz (baptist) hebben met elkaar publieke debatten gevoerd over de betekenis van de (kinder)doop. Het gesprek past bij de oproep uit 2012 toen elf kerken een gezamenlijke dooperkenning naar buiten brachten. Klik hier. 

Personalia
* Ds. Marijn Krooneman van de hervormde gemeente te Noordhorn en Saaksum heeft het beroep aangenomen naar de gereformeerde kerk op Urk. 

* De generale synode heeft proponent Manoah Dangremond uit Rijssen beroepen als krijgsmachtpredikante. 

* De hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam zijn van plan ds. Ton Lucas uit Vriezenveen (wijkgemeente bijzondere aard) te beroepen. 

* Op paasmorgen, 9 april, worden drie geestelijke verzorgers van Isala verbonden aan de protestantse gemeente te Zwolle. Het gaat om ds. Hans Baart, ds. Dirk Jan Lagerweij en ds. Anne Zweers. 

* Ds. Martje Veenstra neemt 23 april afscheid van de protestantse gemeente te Wijhe; ze gaat 1 mei met emeritaat. 

* De protestantse gemeente te Borne zoekt een kerkelijk werker voor 0,6 fte. Klik hier. 

* De classicale vergaderingen hebben met instemming van de kleine synode zeven classispredikanten herbenoemd, onder wie ds. Klaas van der Kamp (Overijssel-Flevoland). Anderen treden terug, voor drie is een vacature geplaatst in enkele dagbladen. Klik hier. 

---------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 5, nr. 7 (maart 2023). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 
terug

Agenda

5e zndg 40-dgn tijd/Welkomdnst nw ingek.

zo 26 mrt 2023 om 09:30

Avonddienst

zo 26 mrt 2023 om 19:00

Veertigdagentijd kalender


Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.