hiddenpagetest

Nieuws uit de classis

Juni 2024

Mixed economy
Wat zouden gewone kerkelijke gemeenten kunnen oppikken van pioniersplekken? In de classicale vergadering van 11 juni komt het Ontmoetingshuis Moderne Devotie uit Zwolle (ds. Hans Tissink) en De Stroom uit Kampen (pionierster Eline de Graaf) op bezoek om daarover na te denken. Kan je komen tot ‘fresh expressions’, tot een ‘mixed economy’?

Omgevingswet
Er komt in Nederland een nieuwe omgevingswet. Kerken krijgen er mee te maken als ze iets op het kerkplein willen organiseren, de kerkklokken willen luiden of de schuur bij de kerk willen verbouwen. Daarom organiseert het interkerkelijke contact in overheidszaken op 11 juni ’s middags een gratis voorlichting in Meppel over de veranderingen. Klik hier.

Belasting
Als het op handen zijnde kabinet de plannen voor aftrekbaarheid van giften niet bijstelt, gaat het kerken en instellingen geld kosten. Klik hier.

Grote gemeenten
Misschien zouden we vaker over grote gemeenten moeten spreken en niet alleen over kleine gemeenten. Want bij grote gemeenten zijn er bijzondere uitdagingen. Vooral toenemende complexiteit in regelgeving van de overheid en interne afstemming vragen om professionaliteit. Het breed moderamen sprak er over. Klik hier.

Bachelor
De PTHU doet een urgent bericht uitgaan en vraagt predikanten en pastores om jonge gemeenteleden met theologische interesse te vragen een enquête in te vullen. De universiteit gebruikt dat in het gesprek met de minister om steun voor de bachelor te onderbouwen. Invullen kan tot 7 juni. Klik hier.

Kraggenburg
Het dorp Kraggenburg bestaat 75 jaar. Het kerkgebouw vierde onlangs het 70-jarig bestaan. De kerk gaf aan beide gebeurtenissen aandacht. Klik hier.

Hasselt
In Hasselt is men de dominee Klaas Exalto nog niet vergeten. Hij was gemeentepredikant in de stad aan het Zwarte Water in de jaren zeventig. Op 11 juni wordt verzameld werk van hem gepresenteerd in de Grote Kerk. Klik hier.

Ens
De Protestantse Kerk kent de doop door besprenkeling en door onderdompeling. Het eerste komt veel meer voor dan het tweede. De kerkenraad in Ens gaf onlangs invulling aan de onderdompeling bij de doop van een jongen van 12 jaar. Klik hier.

Verliezen aan het leven
Je kan mensen verliezen aan de dood. Je kan ook mensen verliezen aan het leven. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het tweede zeggen? Pastor Willie Marskamp uit Emmeloord zocht het uit. Klik hier.

Personalia

* Ds. Arjen van der Spek van de gereformeerde kerk te Zwartsluis heeft een beroep aangenomen van de gereformeerde kerk te Wierden. Hij neemt 15 september afscheid van Zwartsluis en wordt 29 september verbonden aan Wierden. 
* Ds. Lisette van Buuren van de gereformeerde kerk te Wierden heeft een beroep aangenomen van de protestantse gemeente te Tubbergen. Zij neemt 15 september afscheid van Wierden.

* Ds. Dick Martin Heikoop van de hervormde gemeente te Katwijk (Rehoboth) wordt zondag 16 juni verbonden aan de gereformeerde kerk te Urk. 
* Ds. Nelleke Beimers wordt zondag 16 juni verbonden aan de gereformeerde kerk te Hasselt (Ichthuskerk). 
* Ds. Hanja van Essen - Abarbanel wordt zondag 23 juni verbonden aan de hervormde gemeente Hasselt De Baak. 
* Ds. Yorick Breemes wordt zondag 21 juli om 10.30 uur verbonden aan de protestantse gemeente te Nijverdal. 
* De hervormde gemeente te Zalk – Veecaten stelt de gemeente voor proponent Peter Lok uit Wezep te beroepen. 
* Ds. Ad Pors van de hervormde gemeente te Nieuw-Beijerland is beroepen door de hervormde gemeente te Rouveen-Staphorst (wijk 1). 
* Ds. Arend van Mourik van de hervormde gemeente te Kamperveen heeft bedankt voor het beroep naar de hervormde gemeente te Nieuwendijk i.c.m. Sleeuwijk. 
* Ds. Ineke de Kok - Mellema en haar man ds. Jelle de Kok hebben zondag 2 juni afscheid genomen van de gereformeerde kerk te Wilsum. Ze gaan naar Kollumerzwaag. 
* Ds. Marissa van Meijl uit Harderwijk is inmiddels verbonden aan de protestantse gemeente te Dronten. 
* Ds. Hennie Marsman is inmiddels verbonden aan de protestantse gemeente te Varsseveld, nadat ze eerder afscheid nam van de gemeente in Losser.
* Proponent Naomi Wiskerke uit Kampen is benoemd als lid van het generaal college voor de kerkorde.
* Ds. Cor Baljeu uit Zwolle is benoemd als lid van het generaal college voor het opzicht.
* Johan Bosch uit Almelo is herbenoemd als lid van het generaal college voor de behandeling van beheerszaken.
* Ds. Anne de Looze uit Tuk is 19 mei overleden. Hij is geboren in 1935 in Den Ham en mocht 89 jaar worden. 
* Ds. Rienke Vedders – Dekker, predikante in Diepenheim en lid van de generale synode, hoopt donderdag 27 juni te promoveren in Groningen op een proefschrift getiteld ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens: kwetsbare ouderen, diaconaat en de wmo’. Klik hier.
* Ds. Wilbert Dekker, predikant in Kampen en preses van de classis Overijssel-Flevoland, hoopt donderdag 4 juli in Groningen te promoveren op een proefschrift getiteld ‘The dynamics of judgement and vindication’, over het Bijbelboek Handelingen. Klik hier.
terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 16 jun 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 16 jun 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.