hiddenpagetest

Nieuws uit de classis

November 2022

E-flits

Informatie over kerk en regio uit de classis Overijssel-Flevoland
-----------------------------------------------------------------------------

Classis
De classicale vergadering Overijssel-Flevoland komt bijeen op 8 november. Het gaat over de enquête onder kerkenraden gehouden over de ring ( klik hier), er zijn verkiezingen en ds. René de Reuver, scriba van de landelijke synode, gaat in gesprek met de afgevaardigden over de ontwikkelingen in de kerk.

Plaatselijke regeling
Iedere kerkenraad moet een plaatselijke regeling hebben. Bij veranderingen stuurt men een (voorlopig) exemplaar naar de classis. Er zijn afgelopen vier jaar circa twintig plaatselijke regelingen binnengekomen. Er is een commissie die bij wijze van service een reactie stuurt, zodat kerkenraden weten of hun keuzes aansluiten bij de kerkorde.

Intervisie
Diverse predikanten en kerkelijke werkers spreken af en toe over situaties die ze meemaken met collegae. Zo is er een intervisie-groep in Dronten. Deze laat nog enkele nieuwe deelnemers toe. Wellicht een optie om met pastores (discreet) ervaringen uit te wisselen. Klik hier.

Carrousel
Hoe kan je als gemeenten in een regio meer samenwerken? De predikanten in Bathmen-Okkenbroek, Colmschate-Schalkhaar, Diepenveen en Deventer hebben er iets op gevonden: de carrousel-methode. Predikanten gaan op tournee langs buurgemeenten met een vormingsaanbod. Klik hier.

Ombudsmensen
De kerk in Baalder (Hardenberg) werkt nauw samen met andere organisaties om mensen te helpen die de dupe dreigen te worden van de inflatie en de energiekosten. Er worden ombudsmensen aangesteld en men laat zich zien in de wijk. Klik hier.

Burenhulp
Het breed moderamen adviseert werkgemeenschappen om vakantieroosters duidelijk te houden.  Dit advies is uitgebracht nadat er enkele vragen waren van gemeenten zonder beschikbare pastor die wel vakantieroosters kregen, maar ze waren te vaag. Voor een impressie van het bm: Klik hier.

Subsidies
Het breed moderamen heeft bescheiden financiële fondsen voor bijzondere vormen van gemeenteopbouw, c.q. samenwerking tussen gemeenten. De regio Deventer heeft daaruit recent ruim duizend euro ontvangen voor een regiokerkendag. Klik hier.

Beleidsplan
Het komt nogal eens voor dat gemeenten bij het verlopen van het beleidsplan copy-page doen vanuit het oude beleidsplan. Wie een beleidsplan wil lezen dat een verwerking laat zien van recente ontwikkelingen kan het exemplaar van Deventer ter hand nemen. Klik hier.

Handreiking pastores
Ds. Thea de Ruijter (Dronten) en ds. Florisca van Willegen (Almere-Haven) hebben met vier collegae een handreiking geschreven om het klimaatgesprek onder pastores te stimuleren. Ze mikken op gesprekken in werkgemeenschappen, en wellicht ook breder in de kerk. Klik hier.

Personalia
* Ds. Wiepke Heeren uit Oentsjerk (Trynwâlden) hoopt 11 december bevestigd te worden in de protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse en Usselo.
* Ds. Evert-Jan Prins uit Daarle heeft een beroep ontvangen van de hervormde gemeente te Ommen.
* Tijdens een gemeenteavond heeft de wijkgemeente Hardenberg (Heemse) gekozen voor ds. Gijsbert Rohaan (De Krim) en ds. Geralda Rohaan (Bergentheim) om als predikanten naar Heemse (1 fte) te komen.
* Ds. Wolter Broekema uit Nijverdal is sinds 1 oktober j.l. voor 10 uur per week werkzaam in het (crisis)pastoraat in de pastorale raad Zuid van de protestantse gemeente Nijverdal (waarneming in vacaturetijd).
* Ds. Oane Reitsma uit Enschede heeft het beroep voor 50 procent naar Hilversum (Regenboogkerk) aangenomen. Daarnaast heeft hij eerder een aanstelling bij de dienstenorganisatie gekregen (ook 50 procent). 
* Ds. Hendrie Pap, tot voor kort werkzaam in Vollenhove / St. Jansklooster en sinds enkele maanden emeritus, gaat hulpdiensten verrichten (70 procent) op tijdelijke basis in de hervormde gemeente te Nieuwleusen. 
* Proponent Jan Admiraal uit Rouveen is beroepbaar. 
* Ouderling Egbert Knoeff, lid van het breed moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland, is vrijdag 28 oktober overleden op de leeftijd van 80 jaar.  
-------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 5, nr. 3 (november 2022). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
terug

Agenda

3e Advent

zo 11 dec 2022 om 09:30

Avonddienst

zo 11 dec 2022 om 19:00

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.