College van diakenen

Het diaconaat wil vanuit de Bijbel aandacht schenken aan hen die hulp nodig hebben, zoals zieken, ouderen, eenzamen, achtergestelden, gevangenen en vluchtelingen, waardoor zij in onze samenleving en in het bijzonder in onze gemeente tot hun recht mogen komen. De hulp moet in de meest ruime betekenis worden opgevat; morele, geestelijke en indien nodig ook financiële hulp. Vanuit deze visie zijn de volgende werkterreinen te onderscheiden.
Het plaatselijk diaconaat
Primair oog hebben voor de noden van de mens die wij binnen en buiten de kerk ontmoeten. Voorlichting en bewustmaking van de gemeente, activiteiten t.b.v. langdurig zieken, ouderen, mensen met een handicap, mensen wiens stem niet wordt gehoord, mensen die in moeilijkheden zijn gekomen, hulp in noodsituaties.
Taken in en rond de kerkdiensten
Met name in de erediensten rondom het Heilig Avondmaal en de doop.
Beheer van diaconale gelden

Het landelijk diaconaat
Het steunen van mensen en instellingen die het welzijn van onze medeburger willen bevorderen, voor zover wij achter hun doelstelling kunnen staan.
Het werelddiaconaat als onderdeel van ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking)
Het steunen van mensen en instellingen die het leven van de mens in de arme landen op een hoger peil willen brengen door latente mogelijkheden aldaar te ontwikkelen. We denken dan aan landbouw, medische hulp, onderwijs, etc.

Het college van diakenen kent verscheidene werkgroepen, waarin men specifieke diaconale taken uitvoert (ontspanning ouderen, zieken en alleengaanden, blijk van medeleven, Algemeen Christelijke Doeleinden, interkerkelijke commissie voor het dovenpastoraat in Overijssel en omstreken, Sien kerkdiensten, Lokale Klankbordgroep Carintreggeland (LKC), Zorgnetwerk, schoenendoosactie, kerktv, organiseren van kerkvervoer). Wij ondersteunen Schuldhulpmaatje en de Boodschappenmand van Stichting Bowie (Budget Ordenen Wierden Enter).

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: secretarisdiaconie@gkwierden.nl


 

terug

Agenda

Ochtenddienst

zo 21 jul 2024 om 09:30 uur

Avonddienst

zo 21 jul 2024 om 19.00 uur

Dienst online bekijken


De diensten worden elke zondag live uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. 

Onze Facebook pagina

Wij zijn ook te vinden op Facebook via deze link.